www.146700.com

您的位置:六合汇146700论坛 > www.146700.com >

苏秦之楚 阅读谜底

时间:2019-08-18    点击:

  苏秦之楚 阅读谜底_语文_初中教育_教育专区。苏秦之楚阅读谜底 苏秦①之楚,三日乃得见乎王。谈卒,辞而行。楚王曰: “寡人闻先生若闻前人,今先生乃 不远千里而临寡人,曾②不愿留?愿闻其说。 ”对曰: “楚国之食贵于玉,薪贵于桂,谒者③ 罕见见如

  苏秦之楚阅读谜底 苏秦①之楚,三日乃得见乎王。谈卒,辞而行。楚王曰: “寡人闻先生若闻前人,今先生乃 不远千里而临寡人,曾②不愿留?愿闻其说。 ”对曰: “楚国之食贵于玉,薪贵于桂,谒者③ 罕见见如贵鬼,王罕见见如天帝。今令臣米珠薪贵,因④鬼见帝。 ”王曰: “先生就舍③,寡 人闻命⑥矣。 ” 【正文】 ①苏秦: 和国时出名策士。 ②曾: 竟然。 ③谒者: 古代掌管进见的人 (国君的近臣) 。 ④因:依托。⑤就舍:回到馆舍。⑥闻命:敬辞,指大白对方的意义。 (选自《和国策》 ) 1.用“/ ”标出下面句子的两处朗读搁浅。 分) (2 寡人闻先生若闻前人 2.注释下列句中加点词的意义。 分) (4 ①三日乃得见乎王()②不远千里而临寡人() ③愿闻其说()④今令臣米珠薪贵() 3.下列各句取例句中“之”的用法不异的一项是(2 分) 例句:苏秦之楚 A.之变诈几何哉( 《狼》 ) B.辍耕之垄上( 《陈涉世家》) C.乃记之而去( 《小石潭记》 ) D.予独爱莲之出淤泥而不染( 《爱莲说》 ) 4.用现代汉语翻译下列句子。 分)[ (4 ⑴楚国之食贵于玉,薪贵于桂。 ⑵小大之狱,虽不克不及察,必以情。《曹判论和》 ( ) ?源自:中国。学考。频道? 5.试说说文中苏秦和楚王的言行给了我们哪些无益的。 分) (2 参考谜底: 1.寡人/ 闻先生/ 若闻前人(2 分) 2.①可以或许,能够;②到,到??跟前;③听;④吃。 分) (4 3.B(2 分) 4. (1)楚国的粮食比珠玉还贵沉,柴草比桂木还贵沉。 分, (2 “食” “于”译句时须落实) (2) 大大小小的案件, (我) 虽然不克不及逐个领会清晰, 也必然按照实情来处置。 分, (2 “狱” 、 “察”“情”译句时须落实) 、 5.干事要有耐心,说线 分) ;要懂得卑沉别人,长于接管别人的看法(1 分) 。友情链接:

91彩票网 四女王娱乐 银河贵宾厅 宝马会线上 百利宫注册

Copyright 2018-2020 六合汇146700论坛 版权所有 未经授权,严禁转载,违者将被追究法律责任。